Včasná diagnostika a prevence všech forem aterosklerozy

Onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí a ročně vyřazují z aktivního života tisíce lidí. Známe příčinu - je to nenápadně probíhající proces aterosklerozy, který může u disponovaných osob začít již v mládí a prvním projevem často bývá infarkt myokardu či moznová příhoda.

Dnešní doba s velkým pracovním nasazením bohužel nepříznivý proces často urychluje. Na druhé straně však včas odhalenou aterosklerozu dokážeme zastavit. A nejen to, odborná péče vede k reparaci již vzniklých změn.

 

Jak ateroskleroza vzniká

Podle odborných zjištění velká většina ohrožených lidí o svých rizikových faktorech vůbec neví.

Nejde jen o vyšší krevní tlak, či cholesterol. Hlavních rizikových faktorů aterosklerozy je několik desítek a teprve odborné posouzení jejich vzájemného vztah přesně určí míru rizika a strategii k jeho minimalizaci.

Na naší ambulanci dokážeme odhalit prvé faktory, které by mohly v budoucnu (během cca 10-ti let) vést ke zmíněným onemocněním. Speciálním přístrojovým vyšetřením určíme vlastnosti vašich cév. Laboratorní vyšetření pak odhalí možné rizikové faktory. Kompletní analýzou a matematickým modelem zjistíme nejen časná stadia aterosklerozy, ale určíme i taktiku preventivních zásahů a nastavíme periodické kontroly podle stupně rizika.

Moderní doba přináší stres a další rizikové faktory každému z nás. Věnujte dnes hodinu Vašeho času pro Váš klid a zdraví zítra. K vyšetření se můžete objednat na tel +420 608 865 233 mezi 10. a 13. hodinou.

Poznámka: není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Může přispět zaměstnavatel.